Živeti opet

Toplina dolazeće kiše pomilovala me je po obrazu. Nagoveštaji nekada za sobom ostave duge meke tragove obavijene mirisom nade i iščekivanja. Ženskost se u meni neočekivano promeškoljila. Pogledom sam obuhvatila tišinu oko sebe, ispravila se, opustila ramena. Kao da sam na tren opet bila živa.

Dobro jutro vam želi Plava Baklava

Sećanje na prošlost

Taj strah je samo sećanje na prošlost.

Otresam ga sa duše beskrajem plavetnila

utkanog medju rebra, pršljenove, tetive, vene.

Širim se do zvezda.

Utkivam plavetnilo u medjuprostore.

Nisam juče, nisam sutra, radjam se danas.

I opet, i opet.

A strah, strah je samo sećanje na neku tamo prošlost.

Dobro vam plavo jutro bilo.

Plava Baklava

Kad je Zemlja postala ravna

Paralisani mozak vibrira od šokantnog saznanja. Kada je Zemlja prestala da bude okrugla? Kada je postala ravna?

Odgovor je tu, samo jos da ga prihvatimo: kad je šačica iskompleksiranih psihopata opijenih osećajem moći, odlučila da se igra Boga i zbaci nas, protera sa naše rodne planete.

Ima li još nebeskih tela pretvorenih u tužne bezdušne ploče ili ćemo biti prvi u Vasioni, šta mislite.

U svakom slučaju, čuvajte se da se ne survate preko ivice.

Voli vas Plava Baklava